top of page
DSCF6985.jpg

Onze aanpak

MyAdvice is gegroeid vanuit gedeelde waarden en eenzelfde visie op de advocatuur. 

 

Wij geloven sterk in proactieve adviezen om aanslepende geschillen en procedures te vermijden.

Hiertoe willen we drempels verlagen en ruimte bieden voor duurzame oplossingen.

Via online beschikbare diensten en digitale communicatie streven we een vlotte juridische ondersteuning na, zonder evenwel afbreuk te doen aan onze persoonlijke aanpak. 

We hechten groot belang aan efficiëntie en duidelijke, doeltreffende taal in onze correspondentie. 

Daarnaast werken we bewust kostenbesparend en zijn onze ereloontarieven aangepast aan de aard van de prestaties en de complexiteit van het dossier.

 

'Bijstand binnen bereik' staat voor toegankelijkheid en passende dienstverlening op alle gebied.

  

Mieke y Ana Maria

MyAdvice

Advocaten

Ana Maria Franken

Doelgericht koos ik de studie Rechten om advocaat te worden. Met Spaans ondernemersbloed legde ik mijn focus op het ondernemingsrecht en ving - na een Franstalige extra master in dit rechtsgebied aan de ULB - de baliestage aan in 2010 bij GSJ advocaten. Ik vervolgde mijn professioneel parcours als litigator bij Ambos NBGO en Cresco waar ik zes jaar werkte voor gevestigde vastgoedeigenaars, managers en onderhoudsfirma’s, maar ook voor startende ondernemingen.

Mijn ervaring met vennootschapsrechtelijke dossiers evolueerde naar meer gespecialiseerde behandeling van vastgoeddossiers omtrent mede-eigendom, huurrecht, projectontwikkeling en bouwgeschillen. Om deze wereld door en door te leren kennen, volgde ik aan AMS de masteropleiding in Real Estate Management. Dit combineerde ik met een samenwerking bij advocatenkantoor Stappers.

Na tien jaar ervaring in deze zakenkantoren is de tijd rijp om in te spelen op de online dienstverlening. Ik wens als advocate een persoonlijke, efficiënte aanpak en kwaliteitsvol, toegankelijk advies in te zetten voor iedereen die zich geconfronteerd ziet met een juridisch probleem. 

Ik sta voor 100% discretie en vertrouwen op lange termijn. Mijn open vizier en onuitputtelijke drive helpen me om de gestelde doelen te bereiken.

*

Diploma Master in de Rechten 2009

Master complémentaire en droit économique, Université Libre de Bruxelles 2010

Master Real Estate (MRE), Antwerp Management School 2020

Inschrijving aan de balie van Antwerpen vanaf 1 oktober 2010

Mieke Gonnissen

Sedert januari 2009 engageer ik mij als advocate aan de balie van Antwerpen. De eerste jaren bouwde ik een brede ervaring op in verschillende rechtsdomeinen van het burgerlijk recht. Gaandeweg heb ik mij verder verdiept in het familiaal vermogensrecht, een menselijke maar ook technische rechtstak die vele raakvlakken kent met onder meer goederenrecht en verbintenissenrecht. Cliënten kunnen bij mij specifiek terecht met vragen over deze materies, naast kwesties van het familierecht in brede zin. 

 

Daarnaast begeleid ik non-profitorganisaties in allerhande domeinen, bijvoorbeeld bij de afwikkeling van legatendossiers en bij vragen over vzw-wetgeving. 

Mijn passie gaat uit naar juridische ondersteuning op een persoonlijke face-to-face manier. Elke situatie verdient immers een eigen, specifieke visie en een gerichte oplossing. Samen met de cliënt doorloop ik het parcours naar de meest gewenste uitkomst na een doordachte afweging van procedurele mogelijkheden, duurtijd, kosten en wezenlijke belangen. 

De alternatieven voor gerechtelijke procedures volg ik op de voet. Zo heb ik de opleiding gevolgd tot bemiddelaar in familiale zaken. 

Creativiteit en oplossingsgericht denken leiden mij zowel in mijn persoonlijk als professioneel leven.  Ik zal me dan ook steeds inzetten om te komen tot een heldere en duurzame oplossing.

*

Diploma Master in de Rechten 2008

Opleiding bemiddeling in familiale zaken 2016-17

Inschrijving aan de balie van Antwerpen vanaf 2 maart 2009 t/m 31 december 2019 - 

Herinschrijving aan de balie op 7 september 2020

Vakgebieden

Als advocaten staan wij u in eerste instantie bij met al uw juridische vragen. Wij adviseren, oriënteren en verwijzen door zo nodig binnen ons netwerk van specialisten.

Ana Maria Franken staat u met bijzondere bekwaamheid bij in kwesties van het ondernemingsrecht en vastgoedrecht

 

Mieke Gonnissen helpt u specifiek verder inzake familierecht en vermogensrecht.

Beide advocaten beheersen het verbintenissen- en contractenrecht en algemene principes van het burgerlijk recht.

 

Wij overleggen en staan u bij als team in overlappende materies.

Koop-verkoop,

woninghuur, handelshuur,
mede-eigendom, gebruik en bewoning,
goederenrecht,

aannemingsrecht (bouwrecht)

Vastgoedrecht

Afstamming,

Huwelijksvermogens, echtscheiding (EOT), 

afwikkeling van nalatenschappen, erfrecht en vruchtgebruik, onverdeelde eigendom, schenkingen en testamenten, vermogensplanning, regelingen tussen samenwoners, ouderschaps- en verdelingsovereenkomsten

Familiaal (vermogens)recht

Contracten en verbintenissen,

algemene voorwaarden,
vennootschappen en verenigingen (vzw's), vennootschapsgeschillen, cashflowoptimalisatie - wanbetaling, 
economisch recht

Ondernemingsrecht

Algemene info

Advocaten

Zowel Ana Maria Franken als Mieke Gonnissen zijn ingeschreven bij de balie van Antwerpen en bijgevolg onderworpen aan de beroepsregels en gedragscodes van de Orde van Vlaamse balies en van de Nationale Orde.

 

Zij zijn verbonden via een samenwerkingsovereenkomst en een commerciële naam maar behouden elk hun eigen ondernemingsnummer en eenmanszaak. MyAdvice vormt een groepering in de zin van art. 170.3 Codex Balie Provincie Antwerpen.

Het ondernemingsnummer van Ana Maria Franken is 0830.003.561. Het ondernemingsnummer van Mieke Gonnissen is 0812.430.329. 

 

U vertrouwt uw dossier toe aan één van deze advocaten. Ingeval het dossier wordt behandeld door beide advocaten kan facturatie uitgaan van hen beiden.

Dienstverlening

De dienstverleningsovereenkomst die u met Ana Maria Franken en/of Mieke Gonnissen sluit, is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor gebeurlijke geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Een uitgebreide versie van onze algemene voorwaarden vindt u onderaan deze pagina. 

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van Ana Maria Franken en Mieke Gonnissen is verzekerd bij Amlin Insurance onder de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten, Orde van Vlaamse balies, polis LXX034899.

Betwistingen omtrent ereloon

De beroepsuitoefening van Ana Maria Franken en Mieke Gonnissen is onderworpen aan het Reglement tot invordering van erelonen van balie Antwerpen dd. 27 juni 2005.

Ingeval van betwisting kan een verzoek tot verzoening worden gericht aan de stafhouder van de Orde. 

Meer info vindt u via https://www.balieantwerpen.be/nl/advocaat/erelonen.

bottom of page