aaron-burden-QJDzYT_K8Xg-unsplash.jpg

Voor een eerstelijnsadvies boekt u een eerste consultatie via het online afsprakensysteem.

Wenst u deskundig advies te bekomen over een specifieke juridische vraag, zonder dossierkosten?

Boek dan een adviesafspraak inzake familierecht, vastgoedrecht, ondernemingsrecht of erfrecht.

In andere gevallen, bezorgen wij u tijdens de eerste consultatie een inschatting van het tijdsbestek en kosten.

Juridisch advies

De rol van een advocaat wordt jammer genoeg nog te vaak beperkt tot het voeren van procedures.

Nochtans geloven wij sterk in een ruimere dienstverlening en functie als advocaten. 

 

Goede adviezen kunnen conflicten vermijden of in de kiem smoren. Met de juiste communicatie en onderhandelingsvaardigheden kunnen voorts waardevolle oplossingen worden nagestreefd, ook buiten de rechtbank.

 

Wij streven ernaar om vlot bereikbaar te zijn zodat we uw vragen, klein of groot, nog vóór de escalatie van een conflict of zelfs volkomen preventief, kunnen behandelen. Onze tarieven zijn aangepast zodat u geen onnodige kosten betaalt. 

 

Doorgaans wordt er een onderscheid gemaakt tussen eerstelijns- en tweedelijnsadvies, waarmee wordt bedoeld:

 

  • Eerstelijnsadvies

U twijfelt over bepaalde handelingen of over uw rechten. Een bondige omschrijving van uw situatie laat ons toe om u op het juiste spoor te zetten.

Bijvoorbeeld: Moet ik een factuur protesteren? Moet ik antwoorden op deze aanmaning? Kan ik iets ondernemen? Laat ik dit contract best nakijken?  Is het de moeite om een dossier op te starten? Ik ga binnenkort samenwonen, tref ik best een regeling met mijn partner?  

  • Tweedelijnsadvies

Indien u grondig advies wenst over een juridische kwestie of bijstand wenst bij het opstellen van een contract, staan wij u bij in onze vakgebieden of vragen wij een offerte op maat binnen ons netwerk van specialisten.

Bijvoorbeeld: Ik heb een dispuut met mijn aannemer, welke juridische stappen kan ik ondernemen? Een familielid betwist het testament van mijn overleden ouder, wat kan ik doen?  Ik wens een contract op te stellen, welke bepalingen zijn essentieel?

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR)

De laatste jaren worden meer maatregelen genomen om alternatieve vormen van geschiloplossing aan te moedigen.

Bemiddeling is een traject waarbij de betrokkenen bij een geschil met elkaar willen communiceren en werken aan een oplossing. Een onpartijdige bemiddelaar ondersteunt hen in deze zoektocht en reikt tools aan om tot verzoening te komen. De bemiddelingsprocedure is wettelijk geregeld en verloopt strikt vertrouwelijk.  Het bereikte akkoord kan vervolgens worden voorgelegd aan de rechtbank voor bekrachtiging, zodat het akkoord gelijk staat met een vonnis.

 

Als advocaten kunnen wij u bijstaan bij deze bemiddeling, actief meezoeken naar oplossingen en de redactie van een goed akkoord bewaken. Op deze manier dragen wij bij aan de efficiëntie van het bemiddelingstraject.

Mieke Gonnissen is tevens erkend bemiddelaar in familiale zaken. U kan haar als bemiddelaar aanstellen voor familiale conflicten zoals erfenisdiscussies en onenigheden na samenwoning of huwelijk. Ook wanneer u wenst te scheiden met onderlinge toestemming (EOT) maar het nog oneens bent over bepaalde punten, is het aangewezen om een bemiddeling op te starten.

 

Niet alleen bemiddeling leidt tot minnelijke akkoorden.​ Bij een onderhandeling proberen alle partijen bij een conflict in samenwerking met hun advocaten een oplossing te vinden via dialoog en compromis. Deze onderhandeling kan plaatsvinden vóór het opstarten van een procedure maar ook wanneer reeds een gerechtelijke procedure werd opgestart. 

 

De bijstand van een advocaat heeft als voordeel dat alle besprekingen en correspondentie tussen advocaten vertrouwelijk verlopen. Werkelijke belangen en doelstellingen komen dan sneller aan de oppervlakte. Een onderhandeling is immers meer dan het louter uitwisselen van juridische standpunten. 


Vanuit een belangen- en oplossingsgericht denken staan wij u bij in deze gesprekken. Met onze juridische kennis bewaken wij tot slot de redactie van een optimaal en volledig schriftelijk akkoord.

Wenst u familiale bemiddeling op te starten? Reserveer een intakegesprek online via ons afsprakensysteem.

Andere mogelijkheden van minnelijke geschiloplossing bespreekt u tijdens een eerste consultatie. 

Procedurele bijstand

Wanneer het niet anders kan, zal een conflict moeten worden beslecht voor een rechtbank. Het kan ook gebeuren dat u uw rechten moet veiligstellen via een gerechtelijke procedure.

 

Ook in deze procedures vertrekken wij vanuit een ruimdenkende ingesteldheid en efficiënte aanpak. Wij staan u bij met onze jarenlange expertise en behartigen uw belangen op een doeltreffende manier.

Een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) verloopt nog steeds via een (weliswaar vereenvoudigde) gerechtelijke procedure. Mieke Gonnissen helpt u bij de opstelling van een allesomvattend akkoord dat voldoet aan de wettelijke vereisten en begeleidt u bij de noodzakelijke procedurele stappen.

Boek een eerste consultatie om de procedurele mogelijkheden te bespreken en een dossier op te starten.