top of page

Contacteer ons voor een afspraak

Er zijn drie wegen om een bespreking te houden: online (video call), via telefoon of in ons kantoor. ​

U kan een afspraak inplannen volgens uw mogelijkheden. 

Contacteer de advocaat met wie u wenst te overleggen:

Ana Maria Franken

am.franken@myadv.online

Mieke Gonnissen

m.gonnissen@myadv.online

Bent u niet zeker bij wie u terecht kan?

Stuur uw vraag naar contact@myadv.online of contacteer ons via +32 487 40 77 13

Ons kantoor is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 17u.

Consultaties buiten deze uren zijn uitzonderlijk mogelijk na overleg.

Wij hopen u binnenkort te mogen ontmoeten!

DSC_8141.jpg

Werkwijze en tarieven

Eerste consultatie

Voor een eerste bespreking en kennismaking vragen wij u per e-mail of telefoon een afspraak te maken. 

Deze afspraak wordt onmiddellijk afgerekend aan de prijs van €50 excl. btw (€60,50 incl. btw). Wij voorzien een duurtijd van 45 minuten.  Indien de bespreking plaatsvindt in ons kantoor, kan u desgewenst de betaling ter plaatse regelen met contant (gepast) geld of via bancontact app.

 

Een globale prijs of uurtarief wordt op transparante wijze besproken en vastgelegd bij de opstart van een dossier. Op dat ogenblik wordt tussen advocaat en cliënt een contract ondertekend. Nadien ontvangt u facturen voor de geleverde prestaties, betaalbaar via overschrijving.

Consultatie (dossier)

Van zodra een dossier wordt opgestart, kan u samen met de advocaat overleggen wanneer een bijkomende afspraak nodig is.

Deze consultatie wordt afgerekend volgens het overeengekomen uurtarief. 

Eenmalig advies

Voor ondernemende cliënten is het belangrijk om zonder omwegen terecht te kunnen bij een advocaat. Bij dringende strategische vragen of juridische kwesties die niet noodzakelijk een procedure tot gevolg hebben, kan een eerste deskundig advies reeds voldoende zijn. 

Ook voor andere cliënten kan een eenmalig advies uitweg bieden om een probleem aan te pakken.

Bespreek met uw advocaat een vast tarief, zonder dossierkosten, en geef zo goed als mogelijk aan waarover uw vraag precies gaat.

Een eenmalig advies kan desgewenst ook schriftelijk worden bezorgd. 

Wij voorzien deskundige adviezen in volgende materies:

  • Vastgoedrecht (woninghuur, handelshuur, gemeen huurrecht, mede-eigendom, koop-verkoop, bouwrecht)

  • Erfrecht (nalatenschappen, onverdeeldheden, schenkingen en legaten, testamenten, vruchtgebruik)

  • Familierecht (afstamming, huwelijk en samenwoning, EOT, verdeling van vermogens)

  • Ondernemingsrecht (contracten en verbintenissen, algemene voorwaarden, vennootschapsgeschillen, invordering)

Bemiddeling

Een intakegesprek kan gratis worden ingepland. Een duurtijd van 60 minuten is voorzien om zowel inhoud als procedure grondig te kunnen doornemen. 


Na het intakegesprek kan de eigenlijke bemiddeling worden opgestart aan een uurtarief van €90,00 en een eenmalige dossierkost van €50,00.  In principe worden de kosten van een bemiddeling door alle betrokkenen voor een gelijk deel gedragen. Met twee partijen betaalt u bijgevolg €45,00 per persoon per sessie van één uur.
 

Alle bemiddelingsgesprekken vinden in principe plaats op kantoor.

bottom of page