top of page

Advies Erfrecht

€ 90,00 excl. btw

  • 30 min.
  • 108,90 euro
  • Telefonisch

Beschrijving van de dienst

Bekom deskundig advies bij vragen omtrent erfrecht (nalatenschappen, onverdeeldheden, schenkingen en legaten, testamenten, recht van vruchtgebruik e.a.). Deze afspraak met een standaard duur van 30 minuten vindt plaats via videocall of telefonisch en wordt online afgerekend. Desgewenst ontvangt u nadien een beknopte schriftelijke analyse. Voorbereidingstijd en analyse zijn inbegrepen in het tarief. Het voordeel van deze afspraak is dat u een vaste prijs betaalt, zonder dossierkosten, en dat zowel cliënt als advocaat zich kunnen voorbereiden en concentreren op de kwestie die zich voordoet. U gelieve de relevante stukken bij de hand te hebben en zo mogelijk een gescand exemplaar door te mailen naar contact@myadv.online. Wij behandelen één adviesvraag per consultatie.


Annuleringsbeleid

U gelieve minstens 24u vóór uw afspraak met ons contact op te nemen ingeval u de afspraak wenst te annuleren. Een nieuwe afspraak kan u steeds maken via het afsprakensysteem online.


Contactgegevens

+32 487 40 77 13

contact@myadv.online

Soetenborgh Bedrijvencentrum, Van Luppenstraat, Antwerp, Belgium


bottom of page