top of page

Boek uw afspraak online

Er zijn drie wegen om een bespreking te houden: via video call, via telefoon of in ons kantoor. ​

U kan een afspraak inplannen volgens uw mogelijkheden. 

Zie ook verder: werkwijze en tarieven

 

Bij het maken van een afspraak selecteert u de advocaat met wie u wenst te overleggen.

Houdt u er aub rekening mee dat mondmaskers nog steeds aangewezen zijn bij fysieke besprekingen op kantoor en dat wij maximum twee personen kunnen toelaten in onze ruimte per bespreking (onszelf niet inbegrepen).

Wij hopen u binnenkort te mogen ontmoeten!

Afsprakensysteem

Werkwijze en tarieven

Eerste consultatie

Voor een eerste bespreking en kennismaking vragen wij u online een afspraak te maken. 

Deze afspraak wordt onmiddellijk afgerekend aan de prijs van €42,35 incl. btw (€35,00 excl. btw). Wij voorzien een duurtijd van 30 minuten met mogelijke uitlooptijd van een kwartier.  Indien de bespreking plaatsvindt in ons kantoor, kan u desgewenst de betaling ter plaatse regelen met contant (gepast) geld of via bancontact app.

 

Een globale prijs of uurtarief wordt op transparante wijze besproken en vastgelegd bij de opstart van een dossier. Op dat ogenblik wordt tussen advocaat en cliënt een contract ondertekend. Nadien ontvangt u facturen voor de geleverde prestaties, betaalbaar via overschrijving.

Consultatie (dossier)

Van zodra een dossier wordt opgestart, kan u samen met de advocaat overleggen wanneer een bijkomende afspraak nodig is.

U kan hiertoe ook zelf initiatief nemen via het online afsprakensysteem. Deze consultatie omvat standaard 30 minuten en wordt nadien afgerekend volgens het overeengekomen uurtarief. 

Indien een langere bespreking aangewezen is, neemt u best per e-mail contact op met uw advocaat. 

Eenmalig advies

Voor ondernemende cliënten is het belangrijk om zonder omwegen terecht te kunnen bij een advocaat. Bij dringende strategische vragen of juridische kwesties die niet noodzakelijk een procedure tot gevolg hebben, kan een eerste deskundig advies reeds voldoende zijn. 

Ook voor andere cliënten kan een eenmalig advies uitweg bieden om een probleem aan te pakken.

U kan hiertoe een advies-afspraak inplannen voor de prijs van €108,90 incl. btw (€90,00 excl. btw). Deze afspraak met een standaard duur van 30 minuten vindt plaats via videocall of telefonisch en wordt online afgerekend. Desgewenst ontvangt u nadien eveneens een beknopte schriftelijke analyse.

Het voordeel van deze afspraak is dat u een vaste prijs betaalt, zonder dossierkosten, en dat zowel cliënt als advocaat zich kunnen voorbereiden en concentreren op de kwestie die zich voordoet.

 

U gelieve bij het maken van uw afspraak beknopt doch duidelijk aan te geven waarover uw vraag precies gaat. Wij voorzien advies-afspraken in volgende materies:

  • Vastgoedrecht (woninghuur, handelshuur, gemeen huurrecht, mede-eigendom, koop-verkoop, bouwrecht)

  • Erfrecht (nalatenschappen, onverdeeldheden, schenkingen en legaten, testamenten, vruchtgebruik)

  • Familierecht (huwelijk en samenwoning, echtscheiding, EOT, verdeling van vermogens)

  • Ondernemingsrecht (contracten en verbintenissen, algemene voorwaarden, vennootschapsgeschillen, invordering)

Bemiddeling

Een intakegesprek boekt u eenvoudig online voor de prijs van €75,00 excl. btw. Familiale bemiddeling is vrijgesteld van btw.  Een duurtijd van 60 minuten is voorzien om zowel inhoud als procedure grondig te kunnen doornemen. 


Na het intakegesprek kan de eigenlijke bemiddeling worden opgestart aan een uurtarief van €90,00 en een eenmalige dossierkost van €50,00.  In principe worden de kosten van een bemiddeling door alle betrokkenen voor een gelijk deel gedragen. Met twee partijen betaalt u bijgevolg €45,00 per persoon per sessie van één uur.
 

Alle bemiddelingsgesprekken vinden plaats op kantoor, tenzij anders aangegeven.

Book Online: FAQ

PRIVACY POLICY

We nemen onze privacyverplichtingen ernstig. Om deze reden hebben we deze privacyverklaring opgesteld, waarin wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden beschermd.

bottom of page