top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverMieke Gonnissen

Een oplossing voor uw conflict

De rol van een advocaat wordt nog te vaak beperkt tot het voeren van procedures.


De skills van een moderne advocaat reiken nochtans verder en ons rechtssysteem (er)kent ook andere wegen om een juridisch probleem op te lossen.


Sinds enkele jaren hebben advocaten zelfs een wettelijke plicht om minnelijke regelingen en alternatieve vormen van geschiloplossing te bevorderen.


Art. 444 Ger.W.: “De advocaten oefenen vrij hun ambt uit ter verdediging van het recht en van de waarheid. Zij informeren de rechtzoekende over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. Indien zij van mening zijn dat een minnelijke oplossing van het geschil overwogen kan worden, trachten zij die in de mate van het mogelijke te bevorderen.”


Als advocaat hebben we bijgevolg een essentiële rol te vervullen in het maatschappelijk veld van conflicten.


We zijn er niet enkel om te procederen maar ook om andere vormen van conflictoplossing te bespreken, te overwegen en zo mogelijk mee op te nemen in het traject dat procederen voorafgaat.


Welke voordelen biedt deze aanpak? We vergroten de kans op een duurzame oplossing die gedragen wordt door alle partijen, zelfs met grote toegevingen. Zo ook vergroten we de kans dat relaties in de toekomst behouden blijven of hersteld worden. We kunnen oplossingen op maat creëren. We kunnen sneller werken dan de meeste rechtbanken. We kunnen bekommernissen aan bod laten komen die niet juridisch te vertalen of op te lossen zijn aan de hand van wetgeving.


Hoewel juridische vraagstukken relevant zijn en blijven, mogen ze hun doel niet voorbijgaan. De doorsnee cliënt wil binnen redelijke termijn een rechtvaardige oplossing bekomen. En wat rechtvaardig is, is wat hij of zij als billijk aanvoelt. Een betrokken partij is méér dan een subject van wetgeving, weet veel beter wat speelt in zijn of haar specifieke situatie en hoe het ‘onrecht’ in deze context kan worden rechtgezet.


Uiteraard kan een buitengerechtelijke regeling maar worden bereikt als er bereidheid is van alle betrokkenen om naar een gezamenlijk gedragen oplossing te zoeken. Soms biedt ook enkel een juridisch verdict uitweg. Gelukkig staan onze gerechtelijke procedures in dat geval nog garant voor het doorhakken van de nodige knopen. Onze rechtbanken bewijzen hun nut iedere dag. Anderzijds bepleiten meer en meer rechters een oplossingsgerichte aanpak van het dossier en zullen zij in elke stand van het geding ruimte maken voor een minnelijke regeling wanneer het zich aanbiedt.


Lees meer over ADR (Alternative Dispute Resolution) op onze website.


29 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

OVER NON-PROFIT LEGATEN EN DE 'VRIENDENERFENIS'

De Vlaamse regering liet reeds in september jl. weten dat zij het altruïstisch element van legaten aan goede doelen wil herstellen én aanmoedigen door de tarieven in de erfbelasting te herleiden naar

CORONA-UPDATE VOOR HUURDERS

De coronamaatregelen slepen aan, dus tref uw voorzieningen! Huurders, wij kunnen nakijken of uw situatie in aanmerking komt voor een huurprijsvermindering. Zonder akkoord van de verhuurder kan de huur

Comments


bottom of page